O NÁS

Občanská beseda založena roku 1895 je od počátku svázána především s ochotnickým divadelním souborem, i když ten jako takový byl založen ještě o pět let dříve. Kromě divadelníků zastřešovala zpočátku ještě také obecní knihovnu, však také její původní název byl v roce 1894 Čtenářsko-ochotnická jednota. O rok později byl spolek přejmenován na Občanskou besedu, která čítala 24 členů, v čemž se příliš neliší od té dnešní.

V dnešní době divadelní soubor funguje pod názvem DIVADLO OPATOVICE. Znát nás ovšem můžete také pod starším názvem SNOOP - Sdružení Náruživých Ochotníků Opatovic. Soubor se každou divadelní sezónu snaží nazkoušet a uvést alespoň jedno divadelní představení. Činnost Občanské besedy (dále jen OB) spočívá také i v mnoha dalších aktivitách. Kromě vlastních divadelních představení, která jsou nyní reprízována i více než 15 x, OB zve i divadelníky z okolních měst a obcí, pořádá Mikulášské besídky, divadelní plesy, zábavy a spolupracuje s jinými složkami obce při různých zábavných, soutěžních i sportovních akcích.

Soubor získal velkou řadu ocenění na národních i jiných soutěžních divadelních přehlídkách. V sezóně 2012/2013 se soubor dokonce dostal se svým představením Měsíční běs do Mekky divadelních ochotníků - Jiráskova Hronova. V současné době provozuje OB dramatický kroužek pro děti a organizuje příměstské tábory.


.